KOŁO PTTK nr 18 Miłośników Nieznajowej

e-mail: pttk.nieznajowa (at) gmail.com

 

adres:
Koło PTTK nr 18 „Miłośników Nieznajowej”
przy Oddziale Międzyuczelnianym w Warszawie
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa


Statut Koła

 

Mapa okolic Nieznajowej

Opis: Opis: Opis: J:\Uporzadkowany\Dom\PTTK18\Strona_internetowa\m-mapa.jpg

 

Ogłoszenie o walnym zebraniu

W imieniu Zarządu Koła PTTK nr 18

 

stosownie do par.4  ORDYNACJI WYBORCZEJ PTTK
 
zawiadamiam 

 

o zwołaniu walnego zebrania KOŁA PTTK NR 18 MIŁOSNIKÓW NIEZNAJOWEJ
ODDZIAŁU MIEDZYUCZELNIANEGO PTTK

 

1. Zebranie odbędzie się w dniu 11.11.2017 r. w chatce w Nieznajowej, o godzinie 16.00 (I termin) lub godz. 17.00 (II termin)
2. Porządek obrad.
 -Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 -Wybór komisji skrutacyjnej i mandatowej i wyborczej
 -Zatwierdzenie porządku zebrania i regulaminu obrad.
 -Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 -Przedstawienie sprawozdania władz  Koła.
 -Głosowanie nad absolutorium ustępujących władz
 -Wybór nowych władz koła oraz delegatów na zjazd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK.
 - Podejmowanie uchwał.
 - Zamknięcie obrad.

 

3. Projekt proponowanego regulaminu obrad znajduje się w załączeniu.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności władz, informacją o liczebności wybieranych władz, liczbie wybieranych delegatów i zasadach ich wyboru na zjazd oddziału w chatce w Nieznajowej w dniu poprzedzającym zebranie lub drogą mailowa po zgłoszeniu na adres Prezesa Zarządu - m.dembinski@obozy.pl

                                                                                                

 

Pozdrawiam
Marek Dembiński